Upozornenie!
Táto stránka používa na personalizáciu zobrazovaného obsahu súbory cookies.
Rozumiem

Navštívte tiež

Zaujímalo vás

Aquapro 75T

813

69,00 €

Jedným z hlavných problémov akvaristiky je kvalita vodovodnej vody, a to hlavne v oblastiach s vápencovým podložím. Voda potom obsahuje nadbytok uhličitanov, čo sa navonok prejaví vysokou celkovou /GH/ a uhličitanovou /KH/ tvrdosťou. Táto voda je pre akvaristiku veľmi málo použiteľná. Rozpustené uhličitany vodu nadmerne alkalizujú. Jej pH sa potom pohybuje v hodnotách 7,5 a viac, čo nevyhovuje väčšine tropických rastlín, a ani rybám. Chemické možnosti úpravy takej vody sú obmedzené. Alkalické pH sa po okyslení pomerne rýchlo vracia na svoje pôvodné nepriaznivé hodnoty. Jedinou možnosťou je preto z vody prebytočné uhličitany odstrániť. Pre tieto účely sa zatiaľ najlepšie osvedčila reverzná osmóza. Reverzná osmóza je metóda čistenia vody cez semipermeabilnú /polopriepustnú / membránu. Póry v tejto membráne sú tak malé, že prepúšťajú len molekuly vody, a zachytávajú väčšinu ostatných častíc, a molekúl, ktoré voda obsahuje. Tieto nečistoty sú potom s časťou vody odvádzané z prístroja preč do odpadu. Voda, ktorá pretečie cez membránu obsahuje minimum rozpustených látok. Túto vodu môžeme potom vo vhodnom pomere namiešať s neupravenou vodovodnou vodou . Získame tak vodu s ideálnou uhličitanovou tvrdosťou s hodnotami KH medzi 4-6 dKH. Táto voda má dostatočnú pufračnú schopnosť / to znamená tlmí výkyvy pH /. Pri vhodnej filtrácii a dávkovaní CO2 ľahko dosiahneme optimálne parametre, to znamená mierne kyslé hodnoty pH. Pred samotnou filtráciou je dobré vodu zbaviť väčších nečistôt a chlóru, ktorý by podstatne znižoval životnosť membrány. Preto je nutné pred jednotku reverznej osmózy /RO/ predradiť špeciálne filtre, ktoré vstupnú vodu požadovaným spôsobom upravia. Denní výkon RO v litroch závisí hlavne na veľkosti membrány, jej čistoty a na tlaku, ktorým je voda cez túto membránu pretlačovaná.

Poradenstvo poskytne Karin Fuljerová mob: 00421 905 668 892
V prípade nedostupnosti kontaktujte na mail : cichlid@cichlid.sk
Bližšie informácie o tomto výrobku nájdete NA TEJTO STRÁNKE.