Riasy v akváriu (Peter Kaclík)

Riasy patria medzi nižšie rastliny. Prijímajú svetlo rovnakým spôsobom ako vyššie rastliny, napr. ruža, tulipán, dub, tráva. Viažu svetlo a z neho produkujú organickú hmotu a ako vedľajší produkt tvoria kyslík. Prijímajú dusík a iné živiny rovnako ako vodné a suchozemské rastliny. Rozdiel je, že vo vode na rozdiel od suchej zemi, je nedostatok uhlíka.

Akvárium úplne bez rias by pôsobilo neprirodzene. Najčastejšie sa vyskytujú v akváriách zelené Chlorophyta,niekedyriasy červené Rhodophyta a hnedé Phaephyceae.

Zelené riasy sú najprirodzenejšími zástupcami rias v nádržiach akvaristov. Často pokrývajú steny akvárií, najmä v prípade pozadí. Jednobunková Chlorella Iste ste sa niektorí s ním stretli v prírode, najmä v stojatej vode. Vyskytuje sa pri masívnom dostatku základných živín rozpustených vo vode. Vyskytujú sa aj pri nadbytku svetla, resp. za predpokladu, že svetlo nemá čo spotrebovať.

Hnedé riasy sú zvyčajne znakom, že svetla je v akváriu málo, zvyčajne ide najmä o dĺžku doby osvetlenia.

V prípade, že máte rastlinné akvárium, tak množstvo dna, ktoré by malo byť pokryté vodnými rastlinami je v optimálnom prípade viac ako 75 %. V takom prípade máte takmer zaručené, že vodné rastliny dokážu spotrebovať dostupné svetlo a živiny. Aj v prípade, že z nejakých dôvodov dôjde k nárastu niektorej z týchto zložiek. Vodné rastliny dokážu účinne využiť ponuku, avšak riasy dokážu reagovať rýchlejšie. Nie optimálnejšie, z dlhodobého hľadiska vyhrávajú vodné rastliny ak majú nato vytvorené vhodné podmienky.

V prípade, že osadenstvo rýb nedovoľuje pestovať v akváriu vodné rastliny, tak je nutné vo zvýšenej miere dbať na čistotu. Filtrácia vody musí účinne fungovať, aby prebiehal rozklad organickej hmoty a filter je nutné čistiť viac ako v prípade rastlinného akvária. Najmä v prípade vnútorného filtra.

Modrá riasa v akváriu
Modrá riasa v akváriu

Vláknitá riasa v akváriu
Vláknitá riasa v akváriu

Zelená riasa v akváriu

štetinková riasa v akváriu
štetinková riasa v akváriu

Hnedá riasa v akváriu
Hnedá riasa v akváriu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *