Autor: Karin Fuljerová, Foto: Imrich Fuljer

 Jedným zo základných rozdielov medzi rybami z Malawi a Tanganjiky je spôsob ich rozmnožovania a následnej starostlivosti o vývoj potomstva. V malawskom jazere sa stretávame, až na jednu výnimku/ Tilapia rendalli/ len s papuľkovcami /tlamovcami/. Tanganjické jazero nám poskytuje možnosť odchovu potomstva mimo papuľky rodiča. Aj v skupine tlamovcov nám poskytuje tanganjické jazero ďalšiu zaujímavosť, ktorá sa pri cichlidách z malawského jazera nevyskytuje. Ide o rozdelenie účasti rodičov pri starostlivosti o vývoj potomstva. V malawskom jazere sa stretávame iba s tzv. materskou staroslivosťou, t.j. o ikry, larvy a mladé rybky sa stará len samička. V tanganjickom jazere sa vyskytujú cichlidy- tlamovce, pri ktorých si partneri-rodičia svoje úlohy pri vývoji potomstva delia.
Medzi prvé jedince, u ktorých sa pozorovalo takéto členenie si rodičovských povinností patria: Eretmodus cyanosticus, Spathodus erythrodon, Xenotilapia papilio, Tanganicodus irsacae, Xenotilapia boulengeri…

Prvé pozorovania takéhoto správania boli robené v akváriach, kde boli ľahšie pozorovateľné ako vo voľnej prírode. Neskôr sa však tieto pozorovania preukázali aj priamo v tanganjickom jazere. Rodičovskú spoluúčasť môžeme následne deliť na základe spôsobu delenia účasti na 3 varianty: Prvou je tzv. simultánna starostlivosť. Obaja rodičia nosia ikry, larvy a mladé rybky súčasne. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo. Tento typ sa vyskytuje napr. u Xenotilapie papilio, Limnochromis auritus. Kým pri L. auritus si rodičia berú oplodnené ikry naraz do papuľky / časť zoberie samička, časť samec/, pri X.papilio berie ikry do papuľky len samica, ich rozdelenie prichádza až po pár dňoch./ Stále sa však vyskytujú pozorovania, že pri X.papilio dochádza k predaniu lariev samcovi až po 10-13dňoch jednorazovo. Tento typ predania pri X.papilio spomína aj Ad Konnings. / Druhý spôsob delenia si starostlivosti je striedavá starostlivosť. O potomstvo sa tak stará vždy len jeden z rodičov. Samec so samičkou si v rozličných časových intervaloch posúvajú potomstvo medzi sebou. /Gnatochromis permaxillaris, Greenwoodochromis christyi, Reganochromis calliurus/ Tretím spôsobom je tzv. následná starostlivosť. Tu najskôr berie do papuľky ikry len samička a až po určitom čase, keď je ryba vo svojom staršom larválnom štádiu dostáva sa do papuľky samca. Ten sa stará o potomstvo až dovtedy, kým nie je schopné plávať samostatne. Predávanie mladých tak nastáva len raz. Takéto členenie starostlivosti je napr. u Eretmodus cyanostictus, Spathodus erythrodon, Tanganicodus irsacae.

image002
Eretmodus cyanosticus Mabilibili

Tiež v našom chove sa stretávame práve s touto následnou „jednorazovou predávkou mladých“. Eretmodus c. Mabilibili je jednou z rýb, ktorú sa nám darí pravidelne úspešne odchovávať. Pri pozorovaní našich zverencov sa dal odsledovať samotný akt vytierania, pri ktorom samička brala do papuľky jednu, dokonca i dve ikry naraz. Eretmodusy sú ryby, ktoré dokážu dobre „maskovať“ svoj stav. Nezainteresovaný človek by nemal šancu spozorovať, že samička je vytretá. Samička sa po ukončení „aktu lásky“ utiahne na svoje miesto, kde sa pravidelne vracia po krátkych výletoch po akváriu. Po 10 až 13 dňoch otec-rodič prevezme svoju úlohu v starostlivosti o potomstvo. Ak som napísala, že samica dokáže maskovať svoj stav úplne brilantne, samec je ešte lepší. Absolútne neprejaví svoj stav. Najlepším spôsobom, ako vysledovať situáciu je kŕmenie. Samec, ktorý je nosiacim otcom potravu prijíma veľmi opatrne. Takéto prijímanie potravy počas stavu nosenia mladých je tiež znakom vysokej vyspelosti tanganjických rýb. Po ďalších 10 dňoch býva obyčajne proces vývoja ukončený, mladé E. c. Mabilibili opustia papuľku otca. Niektorí chovatelia týchto prekrásnych rýb uvádzajú, že samička donáša mladé sama a samec sa do procesu delenia starostlivosti nezapája. Skutočne takáto situácia môže nastať, pravdepodobne vtedy, keď samica nepokladá predanie v akváriu za bezpečné. V našom chove však takáto situácia nenastala, vždy bol posledným „nosičom“ samec. Celý proces vývoja ikier, lariev a mladých rýb je závislý od teploty vody v akváriu. Pri vyšších teplotách nastáva dozrievanie skôr ako pri teplotách nižších. Výhody delenia starostlivosti o potomkov medzi oboch rodičov sú jasné: samička môže prijímať potravu v plných dávkach oveľa skôr, tým dokáže zosilnieť a v kratších časových intervaloch sa opäť vytrieť. Ďalším zážitkom pri takejto starostlivosti je možnosť pozorovať oboch rodičov ako partnerov so silnými vzájomnými väzbami. Je teda celkom zrejmé, že takéto delenie rodičovských povinností je určite pokrokom, jeho výskyt v tanganjickom jazere a absencia v jazere malawskom je podmienená rozličným vekom oboch jazier. 


image003
Eretmodus cyanosticus Mabilibili /WILD/

Ak Vás tento článok zaujal a túžite po tom, aby ste aj vy mali doma Cichlidy z jazera Tanganika, široké spektrum ponuky týchto rybičiek nájdete TU.

Foto: Karin Fuljerová, Imrich Fuljer
www.cichlid.sk
Literatúra:
Ad Konnings, Tanganjika Cichlids in their natural habitat
A.Spreinat, biparentale Maulbruter /www.aquanet.de/
W.Staeck, Brutpflege bei biparentalen Maulbrutern des Tanganjikasees

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *