Upozornenie!
Táto stránka používa na personalizáciu zobrazovaného obsahu súbory cookies.
Rozumiem

Navštívte tiež

Zaujímalo vás

JBL TestSet O2

2540600

14,17 €

JBL Test-Set O₂

Tento test slúži na rutinné pravidelné stanovenie vo vode rozpusteného kyslíka v sladkovodnom aj morskom akváriu, vo vodovodnej vode a v záhradnom jazierku. Rozsah testu je 1 – 10 mg/l (ppm).
Prečo treba poznať obsah kyslíka v akváriovej vode?

Kyslík je životodárnym prvkom pre všetky živé organizmy v akváriu. Ryby, mäkkýši, korály a ďalšie živé organizmy potrebujú kyslík na dýchanie. Rovnako aj užitočné baktérie, ktoré odstraňujú z vody škodlivé látky, sú od kyslíka životne závislé. Ako vo voľnej prírode, tak aj rastliny v akváriu alebo v záhradnom jazierku potrebujú kyslík na asimiláciu. Ten im môžeme dodávať buď čerením a pohybom vodnej hladiny, alebo prevzdušňovaním.

.

Koncentrácia vo vode rozpusteného kyslíka by mala byť v akváriu s rastlinami a miernym pohybom hladiny, ku koncu doby osvetlenia (večer), pri teplote 25 °C asi 8 mg/l. Pri nižšej teplote sa vždy rozpustí vo vode viac kyslíka ako pri vyššej teplote. V teplej vode môžu rastliny až do určitej teploty svojou asimiláciou kyslík doplňovať. V nádržiach a rybníkoch bez rastlín alebo s veľmi málo rastlinami to možné nie je a práve tu si musíme pomôcť a udržať dostatočné prekysličenie vody technickými zariadeniami.

Ako zvýšiť obsah kyslíka vo vode?

Pretože rastliny v noci žiadny kyslík neprodukujú, ba naopak, ešte viac ho spotrebovávajú, v noci vždy obsah kyslíka vo vode klesá. Keďže rastliny cez deň vyprodukujú omnoho viac kyslíka než ho v noci spotrebujú, nepredstavuje to pre ryby žiadne nebezpečenstvo. Normálne by nemal obsah kyslíka ráno pred zapnutím osvetlenia klesnúť pod 4 mg/l. Pokiaľ sa tak stane, je akvárium nedostatočne osadené rastlinami alebo sa im dobre nedarí, alebo je v nádrži príliš veľa rýb. Situáciu zlepšíme tak, že vysadíme viac rastlín, príp. zlepšíme starostlivosť o už vysadené rastliny napr. inštaláciou hnojenia kysličníkom uhličitým  (JBL PROFLORA CO2 Set).

Pri veľkom počte rýb pomôže nočné prevzdušňovanie vzduchovacím motorčekom alebo zvýšenie pohybu vodnej hladiny napr. vývodom filtra. V morskej nádrži pomôže inštalácia odpeňovača.

 

Poradenstvo poskytne Karin Fuljerová mob: 00421 905 668 892
V prípade nedostupnosti kontaktujte na mail : cichlid@cichlid.sk
Bližšie informácie o tomto výrobku nájdete NA TEJTO STRÁNKE.