Upozornenie!
Táto stránka používa na personalizáciu zobrazovaného obsahu súbory cookies.
Rozumiem

Navštívte tiež

Zaujímalo vás

JBL TestSet Cu

2540400

15,00 €

JBL Kupfer Test-Set Cu

Tento test slúži na rutinné pravidelné stanovenie vo vode rozpustenej medi v sladkovodnom aj morskom akváriu a vo vodovodnej vode. Rozsah testu je 0,15 – 2 mg/l (ppm). Vďaka komparátorovému princípu firmy JBL je možné meď presne stanoviť aj v ľahko zafarbenej vode, napr. pri použití rašeliny alebo liečiv.

Prečo je treba poznať obsah medi v akváriovej vode?

Meď je ťažký kov, ktorý je na jednej strane ako stopový prvok nepostrádateľný pre rastliny a živočíchy, ale na druhej strane v prehnanom množstve predstavuje prudký bunkový jed. Užitočným filtračným baktériám škodí už pri koncentrácii od 0,03 mg/l. Riasy sú citlivé na koncentráciu medzi 0,1-10 mg/l.

Meď ako liek:

Pretože vyššie organizmy sú na obsah medi menej citlivé ako organizmy primitívne, používa sa meď na liečbu parazitárnych infekcií. Klasickým príkladom takého použitia je liečba napadnutím parazitom Oodinium. Tu je potrebné udržať koncentráciu 0,3 mg/l (napr. prípravkom JBL Oodinol) a mali by sme ju dobre sledovať, pretože ak je príliš malá, liečba prestáva účinkovať a ak je príliš vysoká, sú ohrozené ryby.

Meď je vo vode viazaná na uhličitany vždy v závislosti na tvrdosti vody. To prebieha veľmi rýchlo obzvlášť vo vode morskej. Vyzrážaný uhličitan meďnatý sa usádza na dne nádrže. Pri náhlej zmene pH môže dôjsť k rýchlemu rozpusteniu iontov medi a po opakovanej liečbe môže dôjsť pri uvoľnení meďnatých iontov aj k úhynu rýb. Z tohto dôvodu by sme mali meďou liečiť ryby vždy v karanténnej nádrži.

V morskom akváriu s nižšími bezstavovcami nikdy nepoužívajte meď vo vyšších koncentráciách než ako stopový prvok (napr. v preparáte JBL TraceMarin).
Odkiaľ sa meď vo vode berie:
Okrem uvedených prípadoch použitia liečiv obsahujúcich meď, sa meď môže dostať do vody z vodovodnej vody (medené potrubia, kotle a pod.). Tiež v dažďovej vode nazbieranej pod medenou strechou bývajú nebezpečné koncentrácie medi. A akvaristike by sa nikdy nemali používať technické zariadenia obsahujúce meď, ktoré prichádzajú do styku s vodou. Aj mnoho prípravkov proti riasam obsahuje meď.

Ako je možné meď z vody odstrániť?

Väčšie množstvo usadených zlúčenín medi je možné odstrániť z nádrže iba kompletným vyčistením a znovuzriadením akvária vrátane dna.

Pravidelné používanie prípravkov pre biologickú akváriovú vodu viažucich ťažké kovy ako napr. JBL Biotopol ,zaručuje bezpečnú ochranu proti hromadeniu medi v nádrži, ktorá by sa do nej dostala z vodovodnej alebo dažďovej vody. Pre každý prípad sa ale pred doplňovaním čerstvej vody doporučuje nechať ju z vodovodu chvíľu odtiecť. Pri použití prípravkov viažucich ťažké kovy, nie je meď v skutočnosti z vody odstránená, ale je len premenená do maskovanej neškodnej formy. Potom ju môžu vo veľmi malých množstvách využívať rastliny ako stopový prvok. Pokiaľ ale chcete meď z vody odstrániť úplne, zaveďte asi 1 hodinu po použití napr. JBL Biotopolu intenzívnu filtráciu cez aktívne uhlie (napr. JBL Carbomec aktiv), ktoré potom nasledujúci deň z filtra odstráňte.

 

Poradenstvo poskytne Karin Fuljerová mob: 00421 905 668 892
V prípade nedostupnosti kontaktujte na mail : cichlid@cichlid.sk
Bližšie informácie o tomto výrobku nájdete NA TEJTO STRÁNKE.